6th Edition - 16 May 2018
IT-ul va trebui să creeze viitoarea maşină cu suflet PDF Print E-mail
Written by Ion Cibotaru   
Wednesday, 26 September 2012 07:28

cio5La prima auzire, "Ştiinţa Complexităţii" este un termen greu şi vag în acelaşi timp, care ar putea defini practic orice aspect al vieţii umane. În esenţa lui însă, termenul defineşte o întreagă paradigmă existenţială care, deşi pare a defini prezentul, caută, de fapt, să parametrizeze în termenii gândirii umane, viitorul.

"Suntem confruntaţi în viaţa cotidiană cu provocările paradigmei mecanice a existenţei," declara profesorul doctor Florin Munteanu, membru titular al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România şi preşedinte fondator al Centrului pentru Studii Complexe, membrilor CIO Council cu ocazia ultimei întâlniri a acestora. "Noi, oamenii, suntem recunoscuţi ca fiind ingenioşi şi creativi, dar, iată, aproape că nu observăm problema fundamentală cu care ne confruntăm acum: schimbarea a însăşi naturii umane. Provocările cu care azi ne confruntăm ţin de mobilitate, de multiculturalitate şi de transcendenţă. Deci de o cu totul paradigmă existenţială."

 

În ce anume ar rezida, în opinia profesorului Munteanu, enorma dificultate şi imensul pericol cu care se confruntă omenirea actualmente? Esenţial, în faptul că, prin prisma educaţiei tradiţionale, oamenii au fost pregătiţi să rezolve probleme generate de mediul în care îşi desfăşoară activitatea, şi nu să se considere parte a unei situaţii de fapt temporare, căutând să găsească o evoluţie cât mai lină şi cât mai holistică a ei.

Cu alte cuvinte, mediul şi esenţa economiei axate pe producerea de profit exprimat în bani, au generat în timp transformarea omului într-o biată rotiţă din mecanism, negându-i acestuia exact chintesenţa sa existenţială: unicitatea. Practic, din creator al unor mecanisme de îmbunătăţire a vieţii sale, omul a ajuns să genereze doar soluţii mecaniciste de eficientizare a producţiei de tip robotic, în scopul ultimativ al maximizării unor profituri exprimate în bani.

Ei bine, Ştiinţa Complexităţii exact în acest punct intervine. Prin încercarea de a transpune elementul "suflet" în ecuaţia existenţială, ea caută să genereze o schimbare profundă a percepţiei asupra rolului jucat de fiecare om în complexul ecosistem care se numeşte viaţă şi activitate umană.

"Nivelul biologic uman a rămas undeva jos, în vreme ce tehnologia s-a dus mult prea sus," spune profesorul Munteanu. "Este nevoie urgentă de educare a oamenilor în sensul implicării lor în activităţi în care spiritualitatea, acel element atribut unicat al omului, să genereze, prin tehnologie, alte domenii şi alte valenţe existenţiale pentru oameni, locuri în care oamenii să îşi găsească noi rosturi şi chiar bucuria de a trăi. A sosit vremea să uităm de termenii "Job" şi "Hobby" socotiţi separat pentru a defini ceea ce face un om şi să implementăm mental termeni noi, cum ar fi, de pildă, "Jobby", adică îmbinarea integrată dîntre muncă şi plăcere."

De ce un asemenea mesaj adresat membrilor CIO Council? Pentru că, în opinia profesorului Munteanu cel puţin, membrii acestei asociaţii pot juca un rol enorm în educare şi formare în sânul echipelor de oameni pe care le conduc, iar asociaţia, în ansamblul ei, poate deveni un pol generator de comunitate care să acţioneze în sensul schimbării atât de necesare a paradigmei existenţiale a noastre, a tuturor.

Last Updated on Wednesday, 26 September 2012 07:33
 
 

6th Edition - 16 May 2018